Fallskyddsutbildning

Utbildning är en viktig del i alla säkerhetsprogram. Arbetsgivaren har enligt lag ansvar för att alla personer som arbetar där fallrisk föreligger är utbildade och informerade om hur den personliga skyddsutrustningen och skyddssystemen ska användas. Rätt utbildning garanterar att arbetarna känner sig trygga på sin arbetsplats och behärskar sin utrustning. Därmed kan de arbeta mer produktivt.

Vi tillhandahåller dessa utbildningar:
Ladda ner våra utbildningsprogram i PDF-format genom att klicka på länkarna.

Mer information
Fallskyddspecialisterna finns även på allautbildare.se.