Lagar och normer

AFS 2001:1 systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:3 föreskrift om användning av personlig fallskyddsutrustning, arbetsmiljölagen samt CE godkännanden Säger att arbetsgivare skall ombesörja att fallskyddslösningar finns på plats för personer som arbetar på en höjd av 2 meter eller högre på ställen där risk för fall föreligger.

Arbetsgivaren är enligt lag skyldig att utarbeta ett komplett fallskyddsprogram. Detta innebär att identifiera fallriskerna på arbetsplatsen, välja de produkter som lämpar sig bäst för uppgiften samt utbilda personalen i hur fallskyddsutrustningen skall användas.

Kontakta Fallskyddspecialisterna för mer om information om fallskyddsanalyser eller våra fallskyddsutbildningar.

AFS Titel
PDF 1981:14 Skydd mot skada genom fall
PDF 1981:15 Skydd mot skada genom ras
PDF 1982:03 Ensamarbete
PDF 1984:15 Avloppsanläggningar
PDF 1985:10 Manhål på vissa behållare
PDF 1986:26 Arbete på fartyg
PDF 1987:02 Högfrekventa elektromagnetiska fält
PDF 1990:12 Ställningar
PDF 1993:03 Arbete i slutet utrymme
PDF 1995:05 Utrustningar för explosionsfarliga miljö
PDF 1996:06 Utförande av personlig skyddsutrustning
PDF 1997:02 Arbete i stark värme
PDF 1999:03 Bygg- och anläggningsarbete – 1999:03
PDF 2000:06 Mast- och stolparbete
PDF 2000:42 Arbetsplatsens utformning
PDF 2001:03 Användning av personlig skyddsutrustning
PDF 2001:09 Hamnarbete
PDF 2003:03 Arbete i explosionsfarlig miljö
PDF 2004:03 Stegar och arbetsbockar
PDF 2005:06 Medicinska kontroller i arbetslivet
PDF 2006:07 Tillfälliga personlyft med kranar eller truckar
PDF 2006:04 Användning av arbetsutrustning