Ett komplett fallskydd består av en säker förankringspunkt, säkerhetssele (fallskyddssele), falldämpare med lina alternativt säkerhetslina (fallskyddslina) med glidlås eller med ett fallskyddsblock (fallblock).

Idag finns också olika fallskyddspaket där utrustningar är samförpackade för olika sorts arbeten. Dagens moderna fallskydd är utformade på ett sätt som gör att användaren kan arbeta på ett tryggt och säkert sätt med bibehållen komfort och rörelsefrihet.

Enligt Arbetsmiljölagen är arbetsgivaren skyldig att skydda arbetstagare mot skada genom fallolyckor vid höjdarbeten. Denna distans är angiven i det europeiska direktivet, 89/656/EEC. Till 2 m.

Arbetsgivaren är enligt lag också skyldig att utarbeta ett komplett fallskyddsprogram. Detta innebär att identifiera fallriskerna på arbetsplatsen, välja de produkter som lämpar sig bäst för uppgiften samt se till att personalen har rätt utbildning i hur fallskyddsutrustningen skall användas. Arbetsgivaren skall även se till att en räddnings- och evakueringsplan upprättas.

Fallskyddsutrustning skall även enligt lag underhållas väl och genomgå periodisk besiktning med 12 månaders intervall. Den periodiska besiktningen innefattar även fasta fallskyddssystem.

FALLSKYDDSSYSTEM
FALLSKYDDSUTBILDNING
BESIKTNING