Utbildning inom fallskydd

Utbildning är en viktig del i alla säkerhetsprogram. Arbetsgivaren har enligt lag ansvar för att alla personer som arbetar där fallrisk föreligger är utbildade och informerade. Det är arbetsgivarens ansvar att den som jobbar med höghöjdsarbete är utbildad om hur den personliga skyddsutrustningen och skyddssystemen ska användas.

Rätt utbildning garanterar att arbetarna känner sig trygga på sin arbetsplats och behärskar sin utrustning. Därmed kan de arbeta mer produktivt.

Våra fallskyddsutbildningar lämpar sig för alla olika typer av höghöjdsarbeten. Fallskyddsutbildning lämpar sig till bland annat för dig som jobbar som skyddsombud, arbetsledare eller vem som helst som använder fallskydd.

Alla våra fallskyddsutbildningar kan göras hos oss i Heby strax utanför Uppsala, eller på annan ort om ni önskar.

Fallskyddsutbildningar vi tillhandahåller

Vi erbjuder olika typer av fallskyddsutbildningar. Vi har en halvdags grundkurs i fallskydd och en halvdagsutbildning inom räddning/evakuering. Beroende på hur just ni behöver hjälp, erbjuder vi även skräddarsydda utbildningar.

Vid frågor, kontakta oss: info@fallskydd.com 

 

Tillsammans ser vi till att ni får kunskap och en utbildning inom fallskydd som passar era förutsättningar och krav.