Utbildning inom fallskydd & Säkerhetsarbete

Utbildning är en viktig del i alla säkerhetsprogram. Arbetsgivaren har enligt lag ansvar för att alla personer som arbetar där fallrisk föreligger är utbildade och informerade. Det är arbetsgivarens ansvar att den som jobbar med höghöjdsarbete är utbildad om hur den personliga skyddsutrustningen och skyddssystemen ska användas. I vår fallskyddsutbildning får du lära dig du dig grunderna inom personlig fallskyddsutrustning och vilken utrustning som krävs för olika typer av höghöjdsarbete.

Rätt fallskyddsutbildning garanterar att arbetarna känner sig trygga på sin arbetsplats och behärskar sin utrustning. Därmed kan de arbeta mer produktivt och säkert. 

Våra fallskyddsutbildningar är riktade mot alla olika typer av höghöjdsarbeten.  Fallskyddsutbildning lämpar sig till bland annat för dig som jobbar som skyddsombud, arbetsledare eller för dig som använder fallskydd i ditt arbete på hög höjd. Med hög höjd menas arbete på över 2 meter där det föreligger risk för fall. De som har stor nytta av en fallskyddsutbildning är yrken som innefattar takarbete, mastarbete, arbeten inom byggindustri, arbete inom räddningstjänst och evakuering eller arbete som kräver rope access.

Alla våra fallskyddsutbildningar kan göras hos oss i Heby strax utanför Uppsala, eller på annan ort om ni önskar.

Fallskyddsutbildning & Utbildning inom fallskydd
Räddning-Evakueringsutbildning

Vad ingår i vår fallskyddsutbildning?

I vår fallskyddsutbildning lär vi dig om alla olika komponenter kring fallskydd och hur fallskyddsutrustningen används både som hjälpmedel och skydd. Du får utbildning som hjälper dig arbeta mer effektivt, säkrare och med mindre slitage på din kropp. Framför allt får du kunskap som gör att du kan arbeta säkert vilket ger en ökad trygghet på din arbetsplats. Våra instruktörer är erfarna inom industriklättring, fallskydd och säkerhet och vägleder dig pedagogiskt genom alla moment.

Innehållet i din utbildning kan styras efter dina behov och tidigare kunskap. Som exempel får du vid utbildning inom fallskydd bland annat kunskap om:

 • Grundläggande lagar och normer för fallskydd och fallskyddsutrustning.
 • Arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter
 • Vad som händer vid ett fall – dynamiska krafter.
 • Fallskyddssystem och produkter
 • Förebyggande åtgärder.
 • Arbetsplanering
 • Förankring
 • Ergonomi
 • Skötsel, förvaring & underhåll
 • Daglig tillsyn & kontroll
 • Praktiska övningar

Efter avslutad utbildning ska du känna dig trygg i ditt arbete på hög höjd och kunna utföra ditt arbete mer riskfritt på ett effektivt och säkert sätt.

Fallskyddsutbildningar vi tillhandahåller

Vi erbjuder flera olika typer av fallskyddsutbildningar. Du kan välja mellan en halvdags grundkurs i fallskydd och en halvdagsutbildning inom räddning/evakuering. Beroende på hur just ni behöver hjälp, erbjuder vi även skräddarsydda utbildningar där innehållet styrs av dina behov och tidigare erfarenheter.

Vid frågor, kontakta oss: info@fallskydd.com eller ring oss på: 0224 – 605 50

Tillsammans ser vi till att ni får kunskap och en utbildning inom fallskydd som passar era förutsättningar och krav.