Utbildning för höghöjdsarbete – vad ingår?

Under kursen lär vi dig om alla olika komponenter kring fallskydd och hur fallskyddsutrustningen används både som hjälpmedel och skydd. Du får information som hjälper dig arbeta mer effektivt, säkrare och med mindre slitage på din kropp.

Framför allt får du teknisk kunskap som gör att du kan arbeta säkert med din utrustning vilket ger en ökad trygghet på din arbetsplats. Våra instruktörer är erfarna inom industriklättring, fallskydd och säkerhet och vägleder dig pedagogiskt genom alla moment.

Innehållet i din utbildning kan styras efter dina behov och tidigare kunskap. Som exempel får du vid utbildning inom fallskydd bland annat kunskap om:

 • Grundläggande lagar och normer för fallskydd och fallskyddsutrustning.
 • Arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter
 • Vad som händer vid ett fall – dynamiska krafter.
 • Fallskyddssystem och produkter
 • Förebyggande åtgärder.
 • Arbetsplanering
 • Förankring
 • Ergonomi
 • Skötsel, förvaring & underhåll
 • Daglig tillsyn & kontroll
 • Praktiska övningar

Efter avslutad utbildning ska du känna dig trygg i ditt arbete på hög höjd och kunna utföra ditt arbete mer riskfritt på ett effektivt och säkert sätt.

Olika fallskyddsutbildningar efter nivå och behov

Vi erbjuder flera olika typer av fallskyddsutbildningar. Du kan välja mellan en halvdags grundkurs i fallskydd och en halvdagsutbildning inom räddning/evakuering. Beroende på just era behov, erbjuder vi även skräddarsydda utbildningar där innehållet styrs av dina behov och tidigare erfarenheter.

Vid frågor & bokning, kontakta oss: info@fallskydd.com eller ring oss på: 0224 – 605 50

Tillsammans ser vi till att ni får kunskap och en utbildning inom fallskydd som passar era förutsättningar och krav.

Fallskyddsutbildning giltighetstid

Efter avslutad kurs hos oss erhåller ni ett intyg som är giltigt i tre år från kursdatum.

Fallskyddsutbildning & Utbildning inom fallskydd
Räddning-Evakueringsutbildning

Utbildning fallskydd och säkerhetsarbete

Utbildning är en viktig del i alla säkerhetsprogram. Arbetsgivaren har enligt lag ansvar för att alla personer som arbetar där fallrisk föreligger är utbildade och informerade.

Arbetsmiljöverket kräver utbildning

Det är enligt arbetsmiljöverket arbetsgivarens ansvar att den som jobbar med höghöjdsarbete är utbildad om hur den personliga skyddsutrustningen och skyddssystemen ska användas. I vår utbildning inom fallskydd får du lära dig du dig grunderna inom personlig fallskyddsutrustning och vilken utrustning som krävs för olika typer av höghöjdsarbete.

Rätt fallskyddsutbildning garanterar att arbetarna känner sig trygga på sin arbetsplats och behärskar sin utrustning. Därmed kan de arbeta mer produktivt och säkert samt minska risken för olyckor och skador. 

Fallskyddsutbildning för dig som arbetar på hög höjd

Våra utbildningar är riktade mot alla olika typer av höghöjdsarbeten och lämpar sig till bland annat för dig som jobbar som skyddsombud, arbetsledare eller för dig som använder fallskydd i ditt arbete på hög höjd. Med hög höjd menas arbete på över 2 meter där det föreligger risk för fall.

De som har stor nytta av en fallskyddsutbildning är yrken som innefattar takarbete, mastarbete, arbete med takmålning, arbeten inom byggindustri, arbete inom räddningstjänst och evakuering eller arbete som kräver rope access.

Alla våra fallskyddsutbildningar kan göras hos oss i Heby strax utanför Uppsala, eller på annan ort om ni önskar.

Fallskyddsutbildning – Frågor & Svar

Vi erbjuder flera olika utbildningar beroende på behov och förkunskaper.

Vår grundkurs i fallskydd (max 15 personer), pågår en halv dag och kostar från 18 500 kr.

Vår kurs i räddning och evakuering (max 15 personer), pågår en halv dag och kostar från 18 500 kr.

Givetvis kan vi erbjuda skräddarsydda utbildningar anpassade utifrån just era förutsättningar och behov. Hör av dig till oss så återkommer vi med en offert.

Vår grundkurs i fallskydd riktar sig till dig som arbetar eller är intresserad av att arbeta där det föreligger risk för fall. Denna kurs är även lämplig för arbetsledare och chefer som vill öka sin förståelse för fallskydd i syfte att erbjuda en tryggare arbetsplats. Kursen är för dig som arbetar på tak, ställning, arbetsplattform, stegar, med rep eller på annan plats där fallrisk förekommer oavsett yrkesroll.

Vår utbildning inom räddning och evakuering riktar sig till dig som har behov av att kunna utföra en räddning av dina kollegor eller annan nödställd person i olika arbetsmiljöer. Du får kunskap om olika situationer och tekniker för att utföra en räddning oavsett yrkeskategori.

Vi har lång vana av att anpassa utbildningsnivån för att passa alla deltagare, oavsett om du aldrig har arbetat på hög höjd tidigare eller om du är en erfaren takarbetare. Vi lär dig grunderna korrekt och utvecklar din kunskap oavsett förkunskaper.

Fallolyckor är en av de vanligaste arbetsolyckorna i Sverige. Det är arbetsgivarens ansvar att säkerställa att arbetstagaren har rätt kompetens för att utföra ett höjdarbete på ett säkert och korrekt sätt.

Enligt arbetsmiljöverket och gällande lagstiftning bör de som använder fallskydd i sitt yrke genomgå utbildning i hur man använder, kopplar och undersöker utrustningen före användning.

Praktiska övningar ska ingå i utbildningen och efter avslutad kurs ska deltagaren känna till riskerna med att använda sitt personliga fallskydd felaktigt samt hur utrustningen ska skötas och underhållas.

Risken med att arbeta på hög höjd utan att följa rådande föreskrifter är förutom risken för allvarliga skador en sanktionsavgift på mellan 40 000kr – 400 000kr. Läs mer om arbetsmiljölagen här.

En grundkurs i fallskydd innehåller kunskap om grundläggande lagar och normer för fallskydd och fallskyddsutrustning samt arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter. Vi går igenom vad som händer vid olika typer av fall, som pendlingsrisker, säker frihöjd, dynamiska krafters inverkan och hur du bäst förankrar dig i olika material och miljöer.

Du får även lära dig om olika fallskyddssystem och produkter, om att planera ditt arbete korrekt, om ergonomi och arbetspositioner, hur du bäst sköter om, förvarar och underhåller ditt personliga fallskydd samt vad du kan göra för att förebygga olyckor och fall.

Vi har en helt ny och en speciellt anpassad lokal för att genomföra våra utbildningar. Hos oss på Tegelvägen 9 i Heby utanför Uppsala håller vi på att bygga en realistisk miljö för många tänkbara scenarion som deltagarna kan öva på. Har du ett behov av att hålla kursen på din arbetsplats eller speciella önskemål kan vi alltid hitta en skräddarsydd lösning för just dig.

Efter avslutad kurs hos oss erhåller ni ett intyg som är giltigt i 3 år från kursdatum.

Vi tar emot max 15 personer åt gången. Är ni färre som behöver gå? Kontakta oss så kan vi alltid hitta en lösning för detta.

Med höghöjdsarbete räknas allt arbete som sker i en fallriskmiljö över 2 meters fothöjd.

Räddning och Evakuering, EN HALVDAG

Förkrav grundkurs i fallskydd.

Skräddarsydda fallskyddsutbildningar