, Frågor & svar, Fallskyddspecialisterna
Får man koppla fallskydd till bältets infästningar om man har en sele med bälte?

Nej, bältet är endast ett arbetshjälpmedel som används vid stödarbeten.

 

Räknas ryggbåge som fallskydd i stegar?

Nej, ryggbåge är inte ett godkänt fallskydd.

Är fallskyddsutrustning personlig utrustning?

Det finns inget krav på att fallskyddsutrustning är personlig. Flera användare kan använda samma utrustning.

Hur högt upp får man arbeta utan att använda fallskydd?

Vid arbeten där det finns fallrisk skall fallskydd användas om fothöjden är 2 m eller högre.

Hur länge kan man hänga i en fallskyddsutrustning utan fara?

Arbetsmiljöverket säger att en person som hänger i sin fallskyddsutrustning bör vara nedtagen inom 15 minuter.

Ska fallskyddsutrustning kasseras efter ett fall?

All fallskyddsutrustning skall kasseras efter ett fall med undantag för vissa säkerhetsblock och fast monterade fallskyddsystem som kan repareras, besiktas om och fortsätta användas.

Hur lång livslängd har fallskydd?

Dom flesta fallskyddsprodukter har en livslängd på 10 år. Undantag är vissa säkerhetsblock och fast monterade fallskyddsystem som har obegränsad livslängd.

Hur ofta ska fallskyddsutrustning besiktas?

Fallskyddsutrustning skall besiktas minst var 12:e månad.