• Får man koppla fallskydd till bältets infästningar om man har en sele med bälte? Nej, bältet är endast ett arbetshjälpmedel som används vid stödarbeten.
  • Räknas ryggbåge som fallskydd i stegar? Nej, ryggbåge är inte ett godkänt fallskydd.
  • Är fallskyddsutrustning personlig utrustning? Det finns inget krav på att fallskyddsutrustning är personlig. Flera användare kan använda samma utrustning.
  • Hur högt upp får man arbeta utan att använda fallskydd? Vid arbeten där det finns fallrisk skall fallskydd användas om fothöjden är 2 m eller högre.
  • Hur länge kan man hänga i en fallskyddsutrustning utan fara? Arbetsmiljöverket säger att en person som hänger i sin fallskyddsutrustning bör vara nedtagen inom 15 minuter.
  • Ska fallskyddsutrustning kasseras efter ett fall? All fallskyddsutrustning skall kasseras efter ett fall med undantag för vissa säkerhetsblock och fast monterade fallskyddsystem som kan repareras, besiktas om och fortsätta användas.
  • Hur lång livslängd har fallskydd? Dom flesta fallskyddsprodukter har en livslängd på 10 år. Undantag är vissa säkerhetsblock och fast monterade fallskyddsystem som har obegränsad livslängd.
  • Hur ofta ska fallskyddsutrustning besiktas? Fallskyddsutrustning skall besiktas minst var 12:e månad.