Låt vår FS Lossningsbrygga säkra arbetet vid lossning av material på byggarbetsplatsen.

Med FS Lossningsbrygga är du tryggt säkrad och kopplad till ett overheadfallskyddssystem under hela arbetet och lossar din last smidigt och säkert. På bryggans stolpar finns ett fallskyddsnät monterat som hindrar att du pendlar ut i trafik eller annat hinder.

Bryggan är avsedd för två användare och är testad och godkänd av Kiwa.

Läs mer om våran lossningsbrygga här

Kontakta oss för mer information om FS Lossningsbrygga på soren@fallskydd.com eller på telefon 0224-67 78 82.