RÄDDNING/EVAKUERINGSUTBILDNING

1/2 dags grundutbildning

INNEHÅLL.
Innehållet kan ändras utifrån kundens behov.

Teori ca 2 timmar resterande tid praktisk övning.

Deltagare skall ha genomgått grundutbildning innan räddning/evakueringsutbildningen.

Plats: Enligt Ert önskemål. Reseomkostnader tillkommer om utbildningen sker på annan plats än
hos Fallskyddspecialisterna.

LADDA NED SOM PDF.