Besiktning

Enligt EN-standard (EN365:2004) ska personlig fallskydds- och räddningsutrustning lämnas in för periodisk kontroll (besiktning) minst en gång var tolfte månad. Är utrustningen utsatt för mycket slitage eller används i tuffare miljöer så bör den kontrolleras oftare.

Varje användare är skyldig att kontrollera sin utrustning innan användning, den så kallade dagliga kontrollen. Men den årliga besiktningen ska utföras av en Kompetent person som ska vara utbildad och certifierad av en producent eller auktoriserad partner. Vi och våra partners utför periodiska kontroller både på auktoriserade servicecenter och ute hos kund.

Har ni Fallskyddsprodukter som inte har köpts eller besiktigats av oss tidigare så kan Ni självfallet även skicka in dessa produkter till vårt servicecenter. Efter utförd besiktning registrerar vi produkten och skickar tillbaka den. Inom 12 månader sänder vi en ny påminnelse om besiktning.

 

Leverans:
HämtasSkickas

Skriv ut och lägg tillsammans med produkterna som skall besiktas.

Besiktningsprogram – kostnadsfri tjänst

Med hjälp av vårt besiktningsprogram, slipper du själv hålla koll på när den årliga besiktningen av dina produkter och fallskyddssystem ska vara.
Vi registrerar dina produkter och system, vi dokumenterar besiktningen och skickar ut påminnelser om när nästa tillfälle för besiktningen äger rum. Här kan du även skriva ut protokoll för besiktningarna.