Besiktning

Enligt EN-standard (EN365:2004) ska personlig fallskydds- och räddningsutrustning lämnas in för periodisk kontroll (besiktning) minst en gång var tolfte månad. Är utrustningen utsatt för mycket slitage eller används i tuffare miljöer så bör den kontrolleras oftare.

Varje användare är skyldig att kontrollera sin utrustning innan användning, den så kallade dagliga kontrollen. Den periodiska besiktningen ska utföras av en kompetent person som ska vara utbildad och certifierad av en producent eller auktoriserad partner.

Ni kan antingen skicka in Er fallskyddsutrustning till oss för besiktning som vi sedan returnerar till Er eller få Er utrustning besiktad på plats hos Er av en av våra servicetekniker. 

Har ni Fallskyddsprodukter som inte har köpts eller besiktigats av oss tidigare så kan Ni självfallet även skicka in dessa produkter till oss
Efter utförd besiktning registrerar vi produkten och skickar tillbaka den. Inom 12 månader sänder vi en ny påminnelse om besiktning.

 

  Leverans:
  HämtasSkickas

  Skriv ut och lägg tillsammans med produkterna som skall besiktas.

  Besiktningsprogram – kostnadsfri tjänst

  Med hjälp av vårt besiktningsprogram slipper du själv hålla koll på när den periodiska besiktningen av dina produkter och fallskyddssystem ska ske. Vi registrerar dina produkter, dokumenterar besiktningen och skickar ut en påminnelse till Er i god tid innan det är dags för nästa besiktning.

  I vårt besiktningsprogram kan du även skriva ut dina besiktningsprotokoll.